دماسنج گالیله چگونه کار میکند

نوشته شده در تاریخ : 1398/06/26 گروه :‌علمی ازمایشگاهی بازدید : 725

گالیله در اوائل سال 1600 م . دستگاهی‌ به‌نام «دمایاب»اختراع می‌كند؛ که امروزه روی برخی از میزهای كار یا تزیینات می ‌توانید دستگاهی برهمان اساس به ‌نام گرماسنج ببینید. دقیق‌ترین گرماسنج‌ها در حال حاضر به عنوان دكور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گالیله در اوائل سال 1600 م . دستگاهی‌ به‌نام «دمایاب»اختراع می‌كند؛ که امروزه روی برخی از میزهای كار یا تزیینات می ‌توانید دستگاهی برهمان اساس به ‌نام گرماسنج ببینید. دقیق‌ترین گرماسنج‌ها در حال حاضر به عنوان دكور مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گرماسنج شامل لوله‌ی شیشه‌ای بسته‌ای است كه با آب و حباب هایی در داخل آن پُر می‌شوند. حباب‌ها كره‌های شیشه‌ای هستند كه با مایع رنگی پُر شده‌اند. ممكن است این تركیب شامل الكل یا حتی آب با رنگ‌های طبیعی هم باشد.