پیشرفت های اخیر در کروماتوگرافی گازی سریع: کاربردهای آن برای جداسازی متیل استرهای اسید چرب

نوشته شده در تاریخ : 1398/06/25 گروه :‌علمی ازمایشگاهی بازدید : 492

GC یکی از روش های معمول برای آنالیز اسیدهای چرب است.خلاصه ای از روش ها برای آنالیز GC سریع به منظور آنالیز متیل استر اسیدهای چرب در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

اسیدهای چرب در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است. کروماتوگرافـی گـازی روش جـــداسـازی قدرتمندی برای تعیین مقادیر وسیعی از ترکیبات مانند مشتقات متیل استر اسید چرب است. جداسازی FAME به طور معمول روی فازهای ساکن بسیار قطبی و یا پلیاتیلن گلیکول انجام می شود که می­ تواند اسیدهای چرب را با توجه به طول زنجیره ای، تعداد و هندسه (سیس و ترانس) پیوندهای دوگانه جدا کند. GC یکی از روش های معمول برای آنالیز اسیدهای چرب با پیشرفت های مستمر برای کاربردهای مختلف است. یکی از این پیشرفت ها، آنالیز GC سریع است که مدتهاست پژوهشگران بر موارد کاربرد و مزایای این روش تمرکز نموده اند. آنالیز سریع دارای مزایای کلیدی، از جمله افزایش کارایی نمونه، کاهش هزینه های آنالیز و افزایش بهره وری آزمایشگاهی است. آنالیز GC سریع می تواند با استفاده از یک ستون کوتاه با ضخامت فیلم نازک، گاز حامل با سرعت بالا و درجه حرارت برنامه ریزی شده انجام شود. خلاصه ای از روش ها برای آنالیز GC سریع به منظور آنالیز متیل استر اسیدهای چرب در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است.